van werkdruk naar werkplezier

GRATIS MASTERCLASS

Een gratis (online) masterclass van 5 Sterren Werkplezier en Ri CHARGE in direct toepasbare methoden en technieken om werkdruk om te buigen naar werkplezier en door zelfregie duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Deze masterclass is de aftrap van een samenwerking tussen beide bedrijven, waarvan de dienstverlening in elkaar verlengde ligt en deels overlappend is. Door onderlinge kruisbestuiving en synergie zal een breder aanbod van innovatieve diensten & producten aangeboden kunnen worden om de mentale gezondheid van mensen en organisaties te vergroten.

Deze editie is speciaal voor leidinggevenden. Hoe manage je werkdruk in je eigen team? Hoe organiseer je dat zonder dat je daarmee zelf teveel gaat dragen? En hoe herken je signalen van te grote stress bij jouw mensen door het werk of een andere oorzaak? En hoe knoop je daarover een gesprek aan dat hout snijdt? Zodat je steun geeft aan je mensen, uitval voorkomt en het ook voor jezelf draaglijk houdt.

Donderdag 13 januari 2022 (online)
09:00 – 10:30 uur

Woensdag 19 januari 2022 (online)
09:00 – 10:30 uur

Via Zoom, details volgen na aanmelding

Donderdag 13 januari 2022

Woensdag 19 januari 2022

Waar gaat de masterclass over?

Met werkdruk is niks mis. Voor veel mensen hoort dat bij lekker je werk doen. Maar té druk, vaak door een combinatie van werk-, privé- en persoonsgebonden factoren, daardoor raak je uit balans. Dat kun je signaleren. Bij jezelf, en bij je medewerkers. En wie helder inzicht in de signalen heeft, kan tijdig een passende aanpak kiezen.

5 Sterren Werkplezier helpt individuen, teams en organisaties hun volledige potentieel te benutten. Ri CHARGE stelt zelfregie van werknemers centraal en richt zich zowel op het werk, privé relaties en persoonlijk leven. Een te hoge ervaren werkdruk en/ of overbelasting in de privé situatie, actueler dan ooit, staat duurzame inzetbaarheid en het benutten van genoemd potentieel in de weg. Daarnaast is langdurige stress erg ongezond. Mensen worden ziek, krijgen soms een burn-out, collega’s moeten het werk opvangen en raken zelf ook uitgeput. Het kost organisaties (extra) geld en tijd om het allemaal weer op de rails te krijgen. En vergeet de maatschappelijke impact ervan niet, zoals toename zorgkosten en leed voor het thuisfront.

 

Wat leer je?

Trainers Pepijn Nicolas en Peter Ribbens nemen je in deze interactieve masterclass mee in hun gedachtegoed. Ze leren je:

Hoe je stress in je team managet met het team (ipv voor het team)

Hoe je stresssignalen herkent en hoe je daarover het gesprek voert

Vijf verrassende strategieën om met werkstress om te gaan

Gebruik te maken van het stoplichtsysteem en het stappenplan uit het zelfmanagementboek “Stress te lijf met energie”.

Tot slot gaan zij kort in op de huidige tijd. Welke gevolgen zien ze van terugkeren naar het werk en van de toename van hybride werk. Je krijgt een paar eenvoudige tips om dat met minder stress te doen.

Over Peter en Pepijn

Zelfstandig bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij werkte in binnen- en buitenland, onder andere als klinisch arts en bedrijfsarts voor Shell.
Meer over Peter lees je op zijn LinkedIn profiel.

Pepijn Nicolas is procesfacilitator en hij begeleidt strategische veranderprocessen in organisaties, branches en maatschappij. Hij ontwierp enkele zelfregiemethoden voor organisatieontwikkeling, verandermanagement en voor werkdruk.

In veel van zijn trajecten activeert Pepijn het ‘zelfhelend vermogen’ van organisaties. Waarbij ze zelf hun veranderingen gestalte geven en daar meteen beter van worden. Die kwaliteit brengt hij ook in bij de 5 Sterren Werkplezier aanpak. Meer over Pepijn lees je op zijn LinkedIn profiel

Voor wie?

De masterclass is met name geschikt voor leidinggevenden, teamleiders en/of managers.
Die handvatten willen krijgen om samen met hun team van werkdruk naar meer werkplezier te sturen.

Over Ri CHARGE

Ri CHARGE gelooft dat de toenemende zorgbelasting, hoge kosten en het persoonlijk leed door overbelasting en verzuim van werkenden (met name stress en burn-out) teruggedrongen kan worden. Werkenden behoren meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam inzetbaar te zijn. Daarnaast hebben werkgevers en leidinggevenden hun eigen verplichtingen om de gezondheid van hun medewerkers te beschermen.

Preventie en zelfregie zijn sleutelwoorden in de methodes die Ri CHARGE ontwikkelt. De daarin beschreven praktische en effectieve handvatten kunnen zowel door werkenden op individueel niveau als door werkgevers / leidinggevenden en HR adviseurs gebruikt worden in o.a. de continue dialoog. Ri CHARGE stelt zelfregie van werknemers centraal en richt zich zowel op het werk, privé relaties en persoonlijk leven.

ZZP-ers en werkenden niet in loondienst behoren ook tot de doelgroep, naast zorgprofessionals, coaches en andere hulpverleners.

In de praktijk blijkt dat de methodieken van Ri CHARGE zowel bij individueel gebruik als d.m.v. implementatie op groepsniveau (onderdeel van RI&E en managementsystemen) succesvol.
Zie referenties op de website https://stresstelijfmetenergie.nl/

Over 5 Sterren Werkplezier

5 Sterren Werkplezier steunt individuen, teams en organisaties van werkdruk naar werkplezier. We gunnen iedereen volop werkplezier, omdat we ervan overtuigd zijn dat werkplezier resulteert in een gezonder leven, een goede en leuke samenwerking, bijdraagt aan het sneller oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dus een fijnere wereld. Met de juiste tools kan iedereen hierin stappen in zetten en dat is eenvoudiger dan je denkt. Kenmerkend voor onze methode:

  • dialoog en (zelf)inzicht staan centraal;
  • het teamniveau staat voorop: werkdruk pak je in en met je team aan;
  • eenvoudig, praktisch en actiegericht met werking op individueel, team- en organisatieniveau.

De aanpak kent twee interessante bijvangsten:

  • de dialoogmethoden bevorderen teambuilding en samenwerking, ook op andere vlakken dan werkdruk;
  • De methode doorbreekt (vaak heersende) wij-zij dynamieken rondom werkdruk en vervangt deze door een cultuur waarin je samen werkdruk aanpakt.

Onze eenvoudige en heldere aanpak heeft zich de afgelopen jaren bewezen, met goede resultaten en tevreden opdrachtgevers.

Zie voor meer informatie 5 Sterren Werkplezier

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze (vervolg) masterclasses en ander nieuws

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze (vervolg) masterclasses en ander nieuws

Nog vragen?

Bij vragen kun je gerust contact opnemen met Sander Heijnen (Managing partner)
via [email protected]