Selecteer een pagina

de mensen

achter 5 Sterren Werkplezier

We zijn zelfstandige adviseurs en trainers en hebben onze krachten in dit netwerk gebundeld. Elk van ons heeft op eigen wijze zijn of haar sporen verdiend rondom werkdruk en werkplezier. Soms als organisatieadviseur, communicatieadviseur of bedrijfskundige en soms als ergonoom, ziekteverzuimspecialist of begeleider van transities en grote veranderingen. Met een gezamenlijke missie. We helpen graag mensen om hun werkdruk te verminderen en meer werkplezier te ervaren.

Lekker in je vel zitten
en met plezier je werk doen

DE TRAINERS EN ADVISEURS

Klik op de afbeelding om meer te lezen.

‘Aukje is enthousiast, praktisch en ontwapenend direct.’

‘Bianca steunt teams en organisaties om samen te ontdekken welke stap je vandaag kunt zetten om morgen met plezier succesvol te zijn’

‘Doortje is een echte verbinder, die met positieve energie en open communicatie, groepen faciliteert en traint.’

‘Ellik is actief en doortastend, maakt van dingen die ingewikkeld lijken een overzichtelijk geheel.
Zijn fascinatie voor mensen en menselijk gedrag komen tijdens het faciliteren goed van pas. ‘

‘Van innerlijke balans naar levensbalans, vanuit kracht naar echt leiderschap’

‘Inhoud en proces zijn beide belangrijk. Huub is gericht op verandering en houdt daarbij rekening met verschillende belangen en perspectieven’

‘Irène is een stevige en betrokken verbinder, analytisch sterk en houdt het overzicht. Pakt door waar gewenst is en geeft ruimte en tijd waar nodig.’

‘Jantine observeert zonder te oordelen. Ze creëert een open, uitdagende en vooral veilige leeromgeving waardoor de wijsheid van de groep optimaal benut kan worden.’

‘Lobke in 3 woorden: Speels, empathisch en professioneel ‘

‘Als verbinder tussen ambitie, beleid en praktijk is Maaike een sterke procespartner in termen van resultaatgericht en veranderkundig werken.’

‘Mensen inspireren en motiveren zodat ze optimaal tot hun recht komen, ieder op zijn of haar manier, gericht op mogelijkheden, daar gaat het bij Mariëtte om.’

‘Patricia vindt het de kunst om zichzelf overbodig te maken door een proces/ bijeenkomst zo te begeleiden, dat men weggaat met voldoende handvatten om zelf aan de slag te kunnen.’

Als interim talentmanager, trainer en/of coach draag ik bij aan organisatie- strategie- en teamontwikkeling, leiderschapsvraagstukken, persoonlijke groei en/of relatie-verbetering.

Als het echt moeilijk wordt houdt Pepijn je bij de les en helpt hij om samen aan oplossingen te blijven bouwen in plaats van in problemen en onenigheid te verzanden’.

Lekker in je vel zitten en met plezier je werk doen.