‘Mensen inspireren en motiveren zodat ze optimaal tot hun recht komen, ieder op zijn of haar manier, gericht op mogelijkheden, daar gaat het bij Mariëtte om.’

Mensen inspireren en motiveren zodat ze optimaal tot hun recht komen, ieder op zijn of haar manier, gericht op mogelijkheden, daar gaat het bij Mariëtte om.

Soms gaan zaken voorspoedig in het (werkzame) leven, soms zit het niet mee en stokt het, ook in groei en ontwikkeling.

Een beweging op gang brengen waar wenselijk en mogelijk, gericht op meer vitaliteit en werkplezier. Stap voor stap, aansluiten bij wat er echt toe doet.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door: zorgvuldig, creatief, met plezier en resultaatgericht.

Mariëtte heeft na haar studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht, gewerkt in verschillende zorginstellingen op onderdelen van Personeel en Organisatie. Verdieping en een leven lang leren schetsen haar loopbaan. Zij heeft o.a. een opleiding tot loopbaanadviseur (Hoogendijk/Vista Nova)  en diverse opleidingen bij Phoenix Opleidingen in Utrecht gevolgd. Daarbij is de praktijk van alledag voor Mariëtte toch de belangrijkste plek om te leren!

Met veel enthousiasme werkt Mariëtte op dit moment als adviseur leren en ontwikkelen voor zorgorganisatie Abrona (www.abrona.nl). Hier adviseert zij medewerkers bij ontwikkel- en loopbaanvragen en coacht en traint zij teams.

Voor het Regionaal mobiliteitscentrum voor de zorg midden Nederland geeft Mariëtte al geruime tijd trainingen gericht op loopbaanoriëntatie en persoonlijke leiderschap (www.rmcmiddennederland.nl).
In deze trainingen gaat het om een pas op de plaats: ‘Waar kom ik vandaan, waar sta ik en wat wil ik?’ Met alles wat er is, je goed verbinden met wat er in je rugzak zit, om van daaruit nieuwe stappen te zetten. Soms klein.

Daarnaast werkt Mariëtte op dit moment een deel van de week als (loopbaan)coach en trainer onder de naam Mariëtte Lavrijsen Coaching & Training.

Contact:
M.  06-52 12 64 05
E. [email protected]

Lekker in je vel zitten
en met plezier je werk doen