GA AAN DE SLAG MET MEER WERKPLEZIER

Wij bieden een eenvoudige, heldere aanpak
waarmee individuen, teams en organisaties
WERKDRUK zelf ombuigen naar WERKPLEZIER.

Te hoge werkdruk is ongezond. Mensen worden ziek, krijgen soms een burn-out, collega’s moeten het werk opvangen en raken zelf ook uitgeput. Het kost organisaties (extra) geld en tijd om het allemaal op de rails te krijgen. En vergeet de maatschappelijke impact ervan niet, zoals de toename van zorgkosten en leed voor het thuisfront.

Met 5 Sterren Werkplezier pak je te hoge werkdruk aan en vind je samen oplossingen voor meer werkplezier. Het één hangt vaak samen met het ander: te hoge werkdruk levert geen vrolijke gezichten meer op en met werkplezier kun je samen de hoge werkdruk goed opvangen. 

 

We gunnen iedereen volop werkplezier, omdat we ervan overtuigd zijn dat werkplezier resulteert in een gezonder leven, een goede en leuke samenwerking, bijdraagt aan het sneller oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dus een fijnere wereld.

We weten dat iedereen met de juiste tools hierin stappen kan zetten. 5 Sterren Werkplezier steunt individuen, teams en organisaties van werkdruk naar werkplezier.
Het vergroten van de mentale gezondheid van mensen en organisaties, dat is onze missie. 

Wij werken onder andere met en voor

5 Sterren Werkplezier biedt workshops en trainingen waar je persoonlijk, als leidinggevende, HR-manager en/of OR-lid je voordeel mee kunt doen.

Onze aanpak bestaat uit 5 strategieën. Voor gezond stressmanagement is het belangrijk om alle vijf te kennen, te kunnen en te doen!

Problemen aanpakken, energievreters verminderen

Aanvaarden waar je geen invloed op hebt, energievreters loslaten

Batterij opladen, herstellen en ontspannen

Bestaande energiegevers vergroten

Nieuwe energiegevers toevoegen

Eenvoudige, heldere aanpak waarmee jij en jouw team
WERKDRUK zelf ombuigen naar WERKPLEZIER.

Ga aan de slag met meer werkplezier!