RESULTATEN

Wij bieden een eenvoudige, heldere aanpak
waarmee jij en jouw team
WERKDRUK zelf ombuigen naar WERKPLEZIER.
In de afgelopen jaren hebben we steeds meer kennis en ervaring rondom werkdruk en werkplezier opgebouwd. Je treft hieronder enkele voorbeelden aan van workshops en projecten rondom werkplezier.

Jeugdzorg

Voor de Jeugdzorg ontwikkelden we vanwege cao-afspraken voor 2017 en 2018 een specifiek aanbod. Dit ter ondersteuning van directie, HR en OR om aan de cao te voldoen. Met als insteek het maken van afspraken over een aanpak rondom werkdruk en werkplezier.

We hebben twee brochures uitgebracht rondom dit specifieke aanbod. Eén  voor management en HR, de andere voor ondernemingsraden.
Bovendien hebben we voor de Jeugdzorg hulpmiddelen ontwikkeld. 

We zijn door de cao-partijen Jeugdzorg geselecteerd als trainingsbureau om de OR te ondersteunen bij de gemaakte cao-afspraken. Dit betekent een 50% vergoeding van de  trainingskosten tot een maximum van 3000 euro subsidie.

Voortgezet werkplezier

Voor het voortgezet onderwijs ontwikkelden we in opdracht van, en in samenwerking met Voion de methode Voortgezet Werkplezier. Op plezierige en inspirerende wijze bouwden we samen met docenten, directeuren en adviseurs aan een methode die scholen zelf kunnen inzetten en toepassen. Er zijn diverse werkvormen beschikbaar om op creatieve en interactieve wijze de dialoog rondom werkdruk en werkplezier te bevorderen.

“Ben helemaal blij geworden van jullie masterclass. Deze energie had ik echt nodig! Veel stof tot nadenken maar geeft mij ook inspiratie voor mijzelf en mijn team. Heel erg bedankt!!”.
Deelnemer masterclass "van werkdruk naar werkplezier" 14 september 2021

medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO)

Voor het It Fryske Gea hebben we een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden met het voltallige personeel. Vraag van deze Friese natuurorganisatie was om een interactief programma op te stellen waarin men kon meten welke aandachtspunten in de organisatie meer aandacht en werkplezier nodig hebben. Aan de kant van zowel energiegevers als ook energievreters hebben de medewerkers in de loop van het programma zelf in groepen nieuwe punten en acties uitgewerkt. Dit is de basis van HR-beleid de komende jaren.

medewerkers
tevredenheids
onderzoek (MTO)

Voor het It Fryske Gea hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden met het voltallige personeel. Vraag van deze Friese natuurorganisatie was om een interactief programma op te stellen waarin men kon meten welke aandachtspunten in de organisatie meer aandacht en werkplezier nodig hebben. Aan de kant van zowel energiegevers als ook energievreters hebben de medewerkers in de loop van het programma zelf in groepen nieuwe punten en acties uitgewerkt. En is de basis van HR-beleid de komende jaren.

Werkdrukplan cao

Bij scholengemeenschap Helicon in Noord-Brabant werd de laatste hand gelegd aan het werkdrukplan, dat volgens de cao voor elke organisatie in dit type onderwijs moet liggen. Was de dialoogmethode een goede aanvulling op de plannen? Hoe goed waren de bestaande plannen, zag men nog belangrijke onderwerpen over het hoofd? Met de startworkshop 5 Sterren Werkplezier en een toegevoegd onderdeel op maat over het werkdrukplan, werden deze vragen op korte termijn klip en klaar beantwoord.

Eenvoudige, heldere aanpak waarmee jij en jouw team
WERKDRUK zelf ombuigen naar WERKPLEZIER.

Ga aan de slag met meer werkplezier!