Jantine observeert zonder te oordelen. Daarnaast heeft ze, door haar achtergrond als antropoloog, feilloze kennis over groepsdynamiek waardoor ze haar observaties in de juiste context plaatst en teruggeeft. Ze creëert een open, uitdagende en vooral veilige leeromgeving waardoor de wijsheid van de groep optimaal benut kan worden.’

Contact:  
E. [email protected]

Jantine heeft ruime ervaring op het vlak van sociaal-wetenschappelijk onderzoek als antropoloog, het doceren van Sociologie en kwalitatieve onderzoeksmethodiek en het ontwikkelen van werkvormen voor onderwijs. Antropologen leren groepen mensen van binnenuit kennen en sociale patronen te zien. Hierdoor worden vragen en dilemma’s die er spelen, werkelijk ervaren en vervolgens getoetst aan kritische vragen waardoor de kern geraakt wordt. Precies deze onderzoekende houding neemt Jantine ook mee in haar werk als procesbegeleider. 

Jantine is doortastend in het zoeken naar de werkelijke uitgangssituatie/ de vraag achter de vraag. Waar zit de pijn/ waar zit de last? Vanuit het idee dat het zicht op de werkelijke vraag vaak de helft van de oplossing is. Ze richt haar workshops zo in, dat deelnemers zich gaandeweg een onderzoekende houding eigen maken in plaats van een competitieve. Hierdoor komt de focus te liggen op de wijsheid van de groep, op het ontdekken van blinde vlekken en de vraag achter de vraag. Dit levert veel meer passende aanknopingspunten om met vraagstukken om te gaan.

Het effect: meer verbinding, meer eigenaarschap, meer werkplezier!                                                                                                                                                

 

 

 

Lekker in je vel zitten
en met plezier je werk doen